تعرفه های آموزشی 95

  هزینه مصوب شده برای دریافت وخدمات طبق مصوبه هیت محترم مدیره آموزشگاه در سال 1396 به شرح زیر می باشد. بدیهی است داوطلبین محترمی که اقدام به ثبت نام در دوره آموزشی می نمایند کلیه هزینه ها در هزینه نهایی دوره (با در نظر گرفتن تخفیفات) درنظر گرفته شده است و نیاز به پرداخت هیچگونه وجه اضافی نخواهند داشت.

 

 

تعرفه خدمات آموزشی و پژوهشی سال 1395

 
   
  ردیف شرح محصول / خدمات واحد مدت هزینه (تومان) ملاحظات  
  1 هزینه صدور/تمدید گواهینامه (ایجوش) عدد __ 58000    
  2 هزینه تمدید یک دوره __ 3 ماه 58000    
  3 هزینه بسته یک دوره آموزشی بسته __ 95000    
  4 هزینه استفاده از استاد از راه دور __ 3 ماه 38000    
  5 هزینه تمدید سه آزمون __ 3 ماه 28000    
  6 هزینه های پست، بسته بندی و ارسال هر بسته __ 18000    
 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    داوطلبین محترم که در دوره آموزشی ثبت نام نموده اند توجه بفرمایند که هزینه های فوق در صورت دریافت خدمات اضافه و یا خارج از دوره خواهد بود و این عزیزان نیاز به پرداخت هیچگونه وجه اضافه برای دریافت خدمات فوق نخواهند داشت.