دوره های تست غیرمخرب

فروش! بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2
دوره بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2

دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 980.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
دوره تست جریان های گردابی سطح 1 و 2
دوره تست جریان های گردابی سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست جریان های گردابی سطح 1 و 2 ASNT ET LEVEL I & II  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تست جوش به روش التراسونیک
دوره تست جوش به روش التراسنیک

دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تئوری تست جوش به روش التراسنیک با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2
دوره تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 880.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
دوره تست فراصوتی(التراسنیک)سطح1و2
دوره تست فراصوتی(التراسنیک)سطح1و2

دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست فراصوتی (التراسنیک) سطح 1 و 2 ASNT UT LEVEL I & II  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II
دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 880.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
تفسیر رادیوگرافی صنعتی
دوره تفسیر رادیوگرافی صنعتی سطح 1و2

دوره آموزشی تفسیر رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RTI LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تفسیر رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RTI LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تفسیر رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RTI LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تفسیر رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RTI LEVEL I & II  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد ASME Section VIII Div. 1
دوره تفسیرو ارزیابی عیوب جوش

دوره آموزشی تفسیرو ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد ASME Section VIII Div. 1 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تفسیرو ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد ASME Section VIII Div. 1 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تفسیرو ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد ASME Section VIII Div. 1 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تفسیرو ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی بر اساس استاندارد ASME Section VIII Div. 1 با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
دوره رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2
دوره رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2

دوره آموزشی رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی رادیوگرافی صنعتی سطح 1 و 2 ASNT RT LEVEL I & II با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده تومان افزودن به سبد خرید