استاندارد و آیین نامه

فروش! استاندارد خوردگی
دوره آشنایی با استانداردهای خوردگی

دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای خوردگی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای خوردگی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای خوردگی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای خوردگی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! استانداردهای صنعتی سازمان ملی
دوره آشنایی با استانداردهای صنعتی

دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره استانداردهای (DIN,BS,API)
دوره استانداردهای (DIN,BS,API)

دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (DIN,BS,API) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (DIN,BS,API) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (DIN,BS,API) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (DIN,BS,API)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آشنایی و استفاده از استانداردهای پرکاربرد API , AWS ، ASME
دوره استانداردهای API , AWS ، ASME

دوره آموزشی آشنایی و استفاده از استانداردهای پرکاربرد API , AWS ، ASME مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی و استفاده از استانداردهای پرکاربرد API , AWS ، ASME به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی و استفاده از استانداردهای پرکاربرد API , AWS ، ASME برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی و استفاده از استانداردهای پرکاربرد API , AWS ، ASME  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی
دوره استانداردهای صنعتی و نیروگاهی

دوره آموزشی آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره استانداردهای(ASME Sec. II, DIN, ASTM)
دوره استانداردهای(ASME Sec. II, DIN, ASTM)

دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (ASME Sec. II, DIN, ASTM) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (ASME Sec. II, DIN, ASTM) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (ASME Sec. II, DIN, ASTM) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای (ASME Sec. II, DIN, ASTM) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول استاندارد سازی
دوره اصول استاندارد کردن و تدوین

دوره آموزشی اصول استاندارد کردن و تدوین استاندارد مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول استاندارد کردن و تدوین استاندارد به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول استاندارد کردن و تدوین استاندارد برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول استاندارد کردن و تدوین استاندارد با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تایید صلاحیت جوش و جوشکار
دوره تایید صلاحیت جوش و جوشکار

دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! تضمین کیفیت در تكنولوژی جوشكاری
دوره تضمین کیفیت در تكنولوژی جوشكاری

دوره آموزشی تضمین کیفیت در تكنولوژی جوشكاری براساس استانداردهای سری 3834 ISO مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تضمین کیفیت در تكنولوژی جوشكاری براساس استانداردهای سری 3834 ISO به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تضمین کیفیت در تكنولوژی جوشكاری براساس استانداردهای سری 3834 ISO برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تضمین کیفیت در تكنولوژی جوشكاری براساس استانداردهای سری 3834 ISO با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره جوشکاری و نصب لوله های صنعتی
دوره جوشکاری و نصب لوله های صنعتی

دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره طراحی پایپینگ؛نقشه خوانی و علائم
دوره طراحی پایپینگ؛نقشه خوانی و علائم

دوره آموزشی مبانی طراحی پایپینگ ؛ نقشه خوانی و علائم استاندارد مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مبانی طراحی پایپینگ ؛ نقشه خوانی و علائم استاندارد به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مبانی طراحی پایپینگ ؛ نقشه خوانی و علائم استاندارد برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مبانی طراحی پایپینگ ؛ نقشه خوانی و علائم استاندارد  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! عیوب جوشکاری
دوره عیوب جوش و معیارهای پذیرش

دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش بر اساس استانداردهای مختلف برای لوله؛ مخزن و اسكلت فلزی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش بر اساس استانداردهای مختلف برای لوله؛ مخزن و اسكلت فلزی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی جوش سطح 1 و 2 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش بر اساس استانداردهای مختلف برای لوله؛ مخزن و اسكلت فلزی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید