فروش! بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II
دوره بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2

دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & IIبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1 و 2 ASNT VT LEVEL I & II با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی خطوط لوله انتقال
دوره بازرسی خطوط لوله انتقال

دوره آموزشی بازرسی خطوط لوله انتقال مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی خطوط لوله انتقال به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی خطوط لوله انتقال برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی خطوط لوله انتقال با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب
دوره بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب

دوره آموزشی بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی دیگ های بخار از نوع فایرتیوب با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی
دوره بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی

دوره آموزشی بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی ساخت تجهیزات صنعتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی سازه های فلزی
دوره بازرسی سازه های فلزی
دوره آموزشی بازرسی سازه های فلزی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی سازه های فلزی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی سازه های فلزی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی سازه های فلزی با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2
دوره بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2

دوره آموزشی بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی سندبلاست و رنگ سطح 1 و 2 با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves)
دوره بازرسی شیرهای کنترل
دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves)به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید. جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves) با پشتیبانی تماس بگیرید.
درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرها
دوره بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرها

دوره آموزشی بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرهابه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی فنی جرثقیل ها و بالابرها با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی فنی دیگهای حرارتی(بویلرها)
دوره بازرسی فنی دیگهای حرارتی(بویلرها)

دوره آموزشی بازرسی فنی دیگهای حرارتی(بویلرها) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی فنی دیگهای حرارتی(بویلرها) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی فنی دیگهای حرارتی(بویلرها) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی فنی دیگهای حرارتی(بویلرها) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی فنی عمومی
دوره بازرسی فنی عمومی

دوره آموزشی بازرسی فنی عمومی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی فنی عمومیبه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی فنی عمومی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی فنی عمومی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازرسی لوله کشی صنعتی
دوره بازرسی لوله کشی صنعتی

دوره آموزشی بازرسی لوله کشی صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی لوله کشی صنعتی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی لوله کشی صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی لوله کشی صنعتی با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله)
دوره بازرسی لوله کشی فرایندی(بازرسی جوش لوله)

دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله)به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی مرکز اموزش های نفت و گاز برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) با پشتیبانی تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 5.800.000 تومان افزودن به سبد خرید