دوره آشنایی با ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

فروش! آشنایی با ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی
دوره ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

دوره آموزشی آشنایی با ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی آشنایی با ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی آشنایی با ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی آشنایی با ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! اصول و فنون مذاکره موفق
دوره اصول و فنون مذاکره موفق

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره موفق مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره موفق به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره موفق برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره موفق با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مدیریت زنجیره تامین SCM
دوره مدیریت زنجیره تامین SCM

دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین SCM مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین SCM به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین SCM برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین SCM  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 800.000 تومان افزودن به سبد خرید