فروش! دوره بازرسی لوله کشی فرایندی
دوره بازرسی لوله کشی فرایندی

دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله)به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی لوله کشی فرایندی (بازرسی جوش لوله) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بازرسی مخازن تحت فشار
دوره بازرسی مخازن تحت فشار

دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشاربه متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار بر پایه API 510
دوره بازرسی مخازن تحت فشارAPI 510

دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه API 510 با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! بازرسی مخازن ذخیره
دوره بازرسی مخازن ذخیره

دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی مخازن ذخیره  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 1.200.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! شیرهای کنترل
دوره بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل

دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بازرسی و آشنایی با شیرهای کنترل (Control Valves)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره پمپ‌هاي گريز از مركز
دوره پمپ‌هاي گريز از مركز

دوره آموزشی پمپ‌هاي گريز از مركز (Centrifugal  Pumps) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی پمپ‌هاي گريز از مركز (Centrifugal  Pumps) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی پمپ‌هاي گريز از مركز (Centrifugal  Pumps) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی پمپ‌هاي گريز از مركز (Centrifugal  Pumps)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تایید صلاحیت جوش و جوشکار
دوره تایید صلاحیت جوش و جوشکار

دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تایید صلاحیت جوش و جوشکار طبق ASME Sec. IX با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ترمودینامیک کاربردی
دوره ترمودینامیک کاربردی

دوره آموزشی ترمودینامیک کاربردی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ترمودینامیک کاربردی به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بترمودینامیک کاربردی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ترمودینامیک کاربردی با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2
دوره تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح 1 و 2 ASNT MT LEVEL I & II با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 880.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II
دوره تست مایع نافذ سطح 1 و 2

دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تست مایع نافذ سطح 1 و 2 ASNT PT LEVEL I & II  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 880.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! تکنولوژی جوشکاری
دوره تكنولوژي جوشكاري

دوره آموزشی تكنولوژي جوشكاري مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی تكنولوژي جوشكاري به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی تكنولوژي جوشكاري برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی تكنولوژي جوشكاري  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار
دوره جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار

دوره آموزشی جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی جوشکاری تعميری مخازن تحت فشار با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید