فروش! دوره جوشکاری و نصب لوله های صنعتی
دوره جوشکاری و نصب لوله های صنعتی

دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی جوشکاری و نصب لوله های صنعتی طبق ASME - ANSI B31.3  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
دوره ریکاوری رنگ خودرو
دوره ریکاوری رنگ خودرو

دوره آموزشی ریکاوری رنگ خودرو مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ریکاوری رنگ خودرو به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ریکاوری رنگ خودرو برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ریکاوری رنگ خودرو با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره سوپر وایزر اجرائی پایپینگ  
دوره سوپر وایزر اجرائی پایپینگ  

دوره آموزشی سوپر وایزر اجرائی پایپینگ (PIPING  FIELD  ENGINEER) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی سوپر وایزر اجرائی پایپینگ (PIPING  FIELD  ENGINEER)به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی سوپر وایزر اجرائی پایپینگ (PIPING  FIELD  ENGINEER) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی سوپر وایزر اجرائی پایپینگ (PIPING  FIELD  ENGINEER) با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره سوپروایزر نصب تجهیزات
دوره سوپروایزر نصب تجهیزات

دوره آموزشی سوپروایزر نصب تجهیزات (MECHANICAL  FIELD  ENGINEER) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی سوپروایزر نصب تجهیزات (MECHANICAL  FIELD  ENGINEER) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی سوپروایزر نصب تجهیزات (MECHANICAL  FIELD  ENGINEER) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی سوپروایزر نصب تجهیزات (MECHANICAL  FIELD  ENGINEER)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! سيم بکسل اندازی و بار بندی (Rigger) ریگری
دوره سيم بکسل اندازی و باربندی

دوره آموزشی سيم بکسل اندازی و بار بندی (Rigger) ریگری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی سيم بکسل اندازی و بار بندی (Rigger) ریگری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی سيم بکسل اندازی و بار بندی (Rigger) ریگری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی سيم بکسل اندازی و بار بندی (Rigger) ریگری با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! موادمصرفی جوشکاری
دوره شناسایی و طبقه بندی مواد جوشکاری

دوره آموزشی شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره شيرآلات صنعتي و كاربرد آن‌ها
دوره شيرآلات صنعتي و كاربرد آن‌ها

دوره آموزشی شيرآلات صنعتي و كاربرد آن‌ها(Valves  &  Their  Applications) مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی شيرآلات صنعتي و كاربرد آن‌ها(Valves  &  Their  Applications) به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی شيرآلات صنعتي و كاربرد آن‌ها(Valves  &  Their  Applications) برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی شيرآلات صنعتي و كاربرد آن‌ها(Valves  &  Their  Applications)  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره عملیات حرارتی جوش
دوره عملیات حرارتی جوش

دوره آموزشی عملیات حرارتی جوش مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی عملیات حرارتی جوش به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی عملیات حرارتی جوش برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی عملیات حرارتی جوش  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره عیوب جوش و استانداردهای مختلف
دوره عیوب جوش و استانداردهای مختلف

دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی عیوب جوش و معیارهای پذیرش آن براساس استانداردهای مختلف  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
کارشناسی رنگ خودرو
دوره کارشناسی رنگ خودرو

دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کارشناسی رنگ خودرو با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده تومان افزودن به سبد خرید
فروش! QC1
دوره کنترل کیفیت در پروژه صنعتی QC1

دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC1 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC1 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC1 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC1  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید
فروش! دوره کنترل کیفیت در پروژه صنعتی QC2
دوره کنترل کیفیت در پروژه صنعتی QC2

دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC2 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC2 به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC2 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آموزشگاه ای جوش برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی QC2  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده قیمت اصلی 1.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 800.000 تومان است. افزودن به سبد خرید